Wpłać teraz darowiznę


Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu pielęgnuje podtrzymywanie kontaktów z absolwentami. Dba o integrację wszystkich roczników uczniów, absolwentów i sympatyków podczas uroczystości oraz imprez szkolnych i środowiskowych. Ta realizacja celów statutowych jest finansowana ze środków własnych Stowarzyszenia. Serdecznie prosimy o finansowe wsparcie, w roku 60-lecia Szkoły i zarazem 15-lecia Stowarzyszenia. Będziemy wdzięczni jeżeli wspomożecie nas choćby najmniejszą darowizną pieniężną, korzystając z poniższego formularza:

dotpay b2 160x83
DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA
 
Kwota:   PLN
 
Dziękujemy za dokonanie wpłaty.


DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA


Wielkość darowizny można odliczyć od podstawy opodatkowania (pomniejszy ona dochód, zatem podatek też się zmniejszy).

Stowarzyszenie jest ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) można odliczyć od dochodu wykazanego w rocznym PIT. Limit odliczenia wynosi 6% dochodu.
Od dochodu każdej osoby można odliczyć - w granicach ustawowego limitu - darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie, realizującym te cele.

Przekazanie darowizny należy udokumentować w sposób wymagany przepisami. To jest warunek dokonania odliczenia. Należy zatem dysponować dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Darowizna teraz!


Darowiznę na cele statutowe Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków LO Nr IX im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu można przekazać za pośrednictwem
dotpay wplataktóra zapewnia i obsługuje bezpieczne płatności internetowe, zgodnie z regulaminem dokonywania wpłat.

Prosimy o przekazanie darowizny
 
Kwota: PLN
 

Dziękujemy za dokonanie wpłaty.

Więcej o darowiznach można przeczytać tutaj

D

A

R

O

W

I

Z

N

Y

 

T

E

R

A

Z

!

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych